Feuilleter par auteur : Vondel, Joost van den (1587-1679)

Resultats 1 à 7 de 7
Date de création/publicationTitreAuteur(s)Type
1719Alle de treurspellen van J. v. Vondel. Tweede deel. [suivi de] J. v. Vondels faëton of reuckelooze stoutheit. Treurspel. Primitiæ juvenis miseræ. [suivi de] J. v. Vondels salmoneus, treurspel. Discite sustitiam moniti, [et] non temnere divos. [suivi de] Sofokles Herkules in trachin. Treurspel. Verduitscht door J. v. Vondel. Vera sovis proles, decus addite divis. [suivi de] J. v. Vondels Hippolytus of rampzalige kuischeit. Treurspel. [suivi de] J. v. Vondels koning edipus uit sofocles. Treurspel. [suivi de] Euripides feniciaensche of gebroeders van Thebe. Treurspel. Verduitscht door J. v. Vondel. Unanimes armare in prælia fratres. [suivi de] J. v. Vondels palamedes of vermoorde onnozelheit. Treurspel. Nunc cassum lumine lugent. [suivi de] De Amsterdamsche hecuba. Treur-spel [...]. [suivi de] J. v. Vondels Elektra van Sophokles. Treurspel. Sola Sophocleo tua carmina digna cothurno. [suivi de] J. v. Vondels Ifigenie in tauren. Uit de euripides. Hic labor extremus, longarum hæc meta viarum. Treurspel. [suivi de] J. v. Vondels Batavische gebroeders, of onderdruckte vryheit. Treurspel. In ferrum pro libertate ruebant. [suivi de] J. v. Vondels Maeghden. Treurspel [...] Mediisque in millibus ardet. [suivi de] J. v. Vondels Gysbrecht van aemstel. d'Ondergangk van zijne stadt, en zijn ballingschap. Treurspel. Urbs antiqua ruit. [suivi de] J. v. Vondels Maria Stuart, of gemartelde majesteit. Treurspel. [suivi de] J. v. Vondels zungchin of ondergang der sineesche heerschappye. Treurspel. Venit summa dies, [et] ineluctabile tempus. [suivi de] J. v. Vondels leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum.Vondel, Joost van den (1587-1679); Oosterwijk, Johannes (16..-17..)Livre, monographie
1727De helden godes des ouwden verbonds. Met kunstige beeldenissen vertoont, en poeetelijck verklaert. Midsgaders : enn Hymnus of lofzangh van de christelijcke ridder, en de Heerlijckheyd van Salomon gerijnt door J. V. Vondelen ; gedicht by wylen Guillaume de Saluste Heere van Bartas, Phenix der fransche poëten ; uyt het fransch in nederuytsch vertaels door J. V. Vondelen.Vondel, Joost van den (1587-1679); Du Bartas, Guillaume de Salluste (1544-1590)Livre, monographie
1625J. V. Vondelens Palamedes oft vermoorde onnooselheyd. Treurspel, nunc cassum lumine.Vondel, Joost van den (1587-1679)Livre, monographie
1723J. v. Vondels Bespiegelingen van godt en godtsdienst. Tegens d'ongodisten, verlochenaers der godtheit of goddelijcke voorzienigheit [...].Vondel, Joost van den (1587-1679); Visscher, Barent (16..-17..)Livre, monographie
1640J. V. Vondels Joseph in Dothan. Treurspel.Infidos agitans Discordia Fratres.Vondel, Joost van den (1587-1679)Livre, monographie
1640J. V. Vondels Joseph in Egypten. Treurspel. Nusquam tuta fides.Vondel, Joost van den (1587-1679)Livre, monographie
1654Q. Horatius Flaccus lierzangen en dichtkunst. In het rijmeloos vertaelt door J. v. Vondel.Horace (0065-0008 av. J.-C.); Vondel, Joost van den (1587-1679); Spillebout, Lodewijck (16..?-16..)Livre, monographie