Feuilleter par titre

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Resultats 6337 à 6356 de 6863 < précédent   suivant >
Date de création/publicationTitreAuteur(s)Type
1869Sur quelques propriétés des surfaces apsidales ou conjugéesGilbert, Philippe-Louis (1832-1892)Article
1867Sur une propriété des surfaces homofocales du second ordre et sur quelques conséquences qui en découlent.Gilbert, Philippe-Louis (1832-1892)Article
1900?Südafrikanische (Transvaal) Republik, Oranje-Freistaat und angrenzende Gebiete.-Carte géographique
-Sychnoelasma urbaniowitschiStuckenbergFossiles
-Sychnoelasma urbanowitschiStuckenbergFossiles
-Sychnoelasma urbanowitschiStuckenbergFossiles
-Sychnoelasma urbanowitschiStuckenbergFossiles
-Sychnoelasma urbanowitschiStuckenbergFossiles
-Sychnoelasma urbanowitschiStuckenbergFossiles
-Sychnoelasma urbanowitschiStuckenbergFossiles
-Sychnoelasma urbanowitshiStuckenbergFossiles
-Sychoelasma urbanowitschiStuckenbergFossiles
1829Sylla, tragédie en cinq actes, par M. E. Jouy ; représentée pour la première fois sur le Premier Théâtre Français le 27 décembre 1821Jouy, Étienne de (1764-1846); Tencé, Louis (17..-18..)Livre, monographie
1772Syn Hoogheyd hebbende, om te komen tot het oprechten van een algemyn hospitael (saecke van het groodste belange voor syn prinsdom) goetgevonden van op te stellen eene Lotery, dewelcke sy aen haere staeten geoctroieert heeft [...] Gegeven in den Geheymen-Raed van Syne Hoodheyd den 17 Junii 1771Chestret, Jean-Nicolas de (1728-1810); Oultremont, Charles Nicolas Alexandre (....-1771); Plomteux, Clément (17..-179.?)Affiche, placard
1733Syn Hoogheyt ordoneert aen alle besitters der Leengoederen, Allodiale ende A[...]lycke Goederen van syne L[a]nden van Luyck ende Graeffschap Loon, te betaelen den simpelen Taxt van het jaer 1732 [...]-Affiche, placard
1748Syne Doorlechtighste Eminentie sigh hebbende doen voorbrengen Syne Declaratoire van den 17 january leftleden [...] Gedaen van Syne Doorlechtighste Eminentie, den 8 Mey 1748Chestret, Jean-Nicolas de (1728-1810); Bavière, Jean Theodore de (1703-1763); Kints, EverardAffiche, placard
1746Syne Doorluchtighste Eminentie geinformeert zynde dat meenige militairen en detachementen de vremde trouppen sigh presenteren, en sigh logeeren binnen de Gemeytens van 't Landt [...] Gegeven binnen den Geheymen Raede van Syne Doorluchtighste Eminentie den 17 Meert 1746Chestret, Jean-Nicolas de (1728-1810); Bavière, Jean Theodore de (1703-1763); Kints, EverardAffiche, placard
1748Syne Doorluchtighste Eminentie in consideratie nemende dat de Boeren sullen geoccupeert worden door de Recolte [...] Gedaen in de Geheymen Raede van Sye Doorluchtighste Eminentie den 24 Julii 1748Chestret, Jean-Nicolas de (1728-1810); Bavière, Jean Theodore de (1703-1763); Kints, EverardAffiche, placard
1752Syne Doorluchtighste Eminentie reflecteerende dat de Haegens staende op de borden der Wegen, afgecapt zynde op de hooghde van vier voeten [...] Gegeven in Synen Geheymen Raede den 21 December 1752Bavière, Jean Theodore de (1703-1763); Kints, EverardAffiche, placard
1751Syne Doorluchtighste Eminentie verclaert van te doen op-houden de Patrouilles gecommandeert door Syn Ordonnantie van de 24 October 1750. Gegeven in den Geheymen Raede van Syne Doorluchtighste Eminentie den 15 April 1751Bavière, Jean Theodore de (1703-1763); Kints, EverardAffiche, placard